Mühren, Meester (Arnold)

Mühren, Meester (Arnold)

Meester (Arnold) Mühren heeft, samen met zijn nageslacht, een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het voetbal in Volendam. Hij werd geboren op 5 oktober 1886 in Alkmaar. Hij kwam vanuit Alkmaar naar Volendam om de eerste hoofdonderwijzer te worden van de Jozefschool in Volendam. Hij was een man van gezag, streng maar eerlijk. Vanwege zijn functie werd hij altijd "meester" Mühren genoemd en dat beschouwde hijzelf als een "eretitel". Hij bekleedde die functie in de periode tussen 1913-1951, tot aan zijn pensioen.

In die tijd fungeerde het kerkbestuur tevens als schoolbestuur met de pastoor als voorzitter. Het was een benoemingsvoorwaarde van de pastoor dat elke onderwijzer er een aantal sociaal maatschappelijke activiteiten bij deed. De eerste taak was natuurlijk het geven van goed onderwijs. Echter daarnaast werden zij geacht om dorpsgenoten en verenigingen mee te helpen met voor hen onwennige zaken als brieven schrijven, formulieren invullen, vergaderingen leiden en notuleren. Het was de brede taakopvatting van het onderwijzerschap die toen gold. Het was geen toeval dat je onderwijzers terugzag in het bestuur van allerlei verenigingen. Dat hoorden ze te doen vanuit hun aanstelling als onderwijzer. Om die reden bekleedde Meester Mühren ook vele functies in het openbare leven. Hij was dirigent van het kerkkoor en lid van talloze organisaties en instellingen (o.a. het Wit-Gele Kruis, het Oranjecomité, het Bejaardencomité en het St.-Nicolaascomité). Tevens was hij vice-voorzitter van KNVB afdeling Noord-Holland en vele jaren secretaris en later voorzitter van de voetbalclub Volendam (van begin jaren dertig tot en met seizoen 1955-56). Tevens verzorgde hij jarenlang het wekelijkse clubblad van de vereniging, waarin de opstelling van Volendam voor komende zondag stond. Als Volendam uit speelde kon je op een bordje achter het raam, van zijn woning in de Conijnstraat, de tussenstand vernemen. Het radioprogramma 'Langs de Lijn' bestond nog niet en de KRO/AVRO bezorgde pas tussen 4 en 5 uur een sportprogramma op de radio.

Nageslacht
Tussen alle bedrijven door was hij ook druk in de slaapkamer, want samen met zijn Volendamse vrouw Alie Hansen zorgde hij voor een nageslacht van veertien kinderen. Niemand keek daar trouwens vreemd van op. Wie in het katholieke Volendam van die tijd een jaar geen geboorte aankondigde, kon een bezoekje verwachten van de pastoor die bezorgd kwam vragen of alles wel goed ging. Hij bleef achter met al die kinderen toen zijn vrouw al op 38-jarige leeftijd overleed. Twee zoons werden, als toen gebruikelijk in een katholiek gezin in die tijd, priester en missionaris op Borneo. Enkele andere zoons bekleedden allemaal functies in het openbare leven. Zo was er zakenman Arnold Mühren Jr., die zijn vader opvolgde als voorzitter van de voetbalclub Volendam en dat jarenlang is gebleven en daarvoor werd geëerd met het erevoorzitterschap. En je had de eeneiige tweeling, Pé Mühren en Jan Mühren. Pé Mühren vergaarde faam in de voetbalwereld als PR-man en stadion-speaker bij Volendam. Ook schreef hij veel toneelstukken, cabaretteksten en revues. Hij was de vader van Arnold Mühren, bassist van de band The Cats. Zijn tweelingbroer Jan was directeur van de sociale werkvoorziening in Purmerend en bijzonder actief in de plaatselijk politiek, als raadslid en tevens wethouder. Jan was de vader van de bekende voetballers Gerrie Mühren en Arnold Mühren en opa van Robert Mühren. Voor hun verdiensten voor de gemeenschap werden de tweeling Pé en Jan, in 1984, geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Overlijden
Meester (Arnold) Mühren overleed 30 maart 1964 op de leeftijd van 78 jaar. In zijn overlijdensbericht stond te lezen: "Meester Mühren, dat was zijn naam en zijn eretitel". Ter ere van grote bijdrage aan de Volendammer gemeenschap is er sinds 1978 een straat in Volendam naar hem vernoemd: De Meester Mührenlaan.
 

Het bestuur van voetbalclub Volendam uit 1944-1945. V.l.n.r. Meester Mühren (secretaris), Kapelaan Ruiter, Willem Konings (Voorzitter), Jaap Smit (Poepies), Willem Steur (Koen), Wim Runderkamp (Zwarte Pad). Staand erachter Wim Runderkamp (in de Meer).


Jeugdbestuur 1944-45. Boven vlnr. xxx, Jan Nieuweboer, Kees Schilder (de Nor). Beneden vlnr. Arnold Muhren Jr, Fruk Tuijp, Voorzitter Meester Muhren, Willem Steur (Koen) en Jannie Sier.