Nieuwe periode breekt aan

2019 | Afscheid van het langstzittende bestuur

In april 2019 werd bekend dat er definitief een einde kwam aan het ’tijdperk Henk Kras’ bij Volendam. Hij trad af na bijna twee decennia als voorzitter. Zijn medebestuursleden Henk Schoorl (vicevoorzitter), Henk Binken (penningmeester) en Cor Tol (secretaris) volgden zijn voorbeeld. Allemaal oudgedienden, die de voetbalclub Volendam in financieel moeilijke tijden overeind hielden. Henk Kras was, in zijn bijna 20 jaar van bestuurlijke verantwoordelijkheid, niet alleen voorzitter van “zijn” club, sponsor, en naamgever van het stadion, maar bovenal supporter. Hij leidde Volendam naar één van de gezondste betaald voetbal organisaties in Nederland. Tevens realiseerde hij het prachtige stadion. Toch was vanaf 2018 de roep tot verandering steeds groter geworden. Er moest weer een frisse wind gaan waaien, was een veelgehoorde kreet. Dit werd mede ingegeven door de slechte resultaten in de competitie. Een 14e en 16e plaats in de eindrangschikking in de voorgaande 2 seizoenen was de club onwaardig. Daarnaast liepen de toeschouwersaantallen steeds verder terug. Onder aanvoering van bestuurslid Jan Smit en oud-speler Kees Molenaar (Keje) was Wim Jonk (Spijker) gepolst om de technische leiding, samen met zijn ‘team Jonk’, op zich te gaan nemen. Na moeizame onderhandelingen werd Wim Jonk (Spijker) op 13 april 2019 gepresenteerd als de nieuwe trainer van Volendam. Op die dag werd ook duidelijk dat de complete structuur van de club gewijzigd zou gaan worden. De aanstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen, het nieuwe bestuur en de nieuwe directie moest daar voor gaan zorgen.


Nieuwe weg
'De voetbalclub Volendam staat aan de vooravond van een kleine revolutie’, kopte De Telegraaf binnen op zaterdagochtend 30 maart 2019. Oud-speler/lid van de RvC Kees Molenaar (Keje) en zanger/bestuurslid Jan Smit gingen zich ontfermen over het technisch beleid van de club. De krant meldde verder dat de twee al een aantal gesprekken met voorzitter Henk Kras achter de rug hadden. Deze leek bereid om een stap terug te zetten, verder te gaan als adviseur en zijn opvolger 'in te werken'. Wim Jonk (Spijker) moest, op voorspraak van hen, de nieuwe trainer van Volendam worden. De nieuwe beleidsbepalers wilden het stadion van Volendam, weer vol krijgen. Dat wilde men bewerkstelligen door meer Volendams talent te laten doorstromen in het eerste elftal.

Op 13 april 2019 tekende Wim Jonk (Spijker) voor twee seizoenen, met een optie op een derde seizoen. Sipke Hulshoff ging hem vergezellen als assistent-trainer. De technische ondersteuning kwam van ‘Team Jonk’. Jasper van Leeuwen, die eerder samenwerkte met Wim Jonk als manager jeugdscouting bij Ajax en directeur talent identificatie bij Cruyff Football, ging hem ondersteunen in de rol van technisch directeur. De herstructering van de jeugdopleiding kwam onder leiding te staan van Ruben Jongkind, voormalig hoofd talentontwikkeling bij Ajax en huidig creatief directeur van Cruyff Football, met ondersteuning van Michel Hordijk, voormalig technisch manager onderbouw in Amsterdam en tevens actief binnen Cruyff Football.

Ook werd op die dag de aanstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen en het nieuwe bestuur bekend gemaakt. Het bestuur van Volendam kreeg op 30 juni 2019 een metamorfose. Op die dag droeg Henk Kras de voorzittershamer over aan Piet Kemper. De overige nieuwe bestuursleden waren Tom Koning (penningmeester), Tom Veerman (financiën), Hans Bond (technisch) en Gerben Matroos (commercieel). Zanger Jan Smit (cultuur en media) bleef als bestuurslid. Kees Molenaar (Keje) nam plaats in de directie en kreeg de portefeuille externe betrekkingen.


De tekst gaat verder onder de foto.


Vlnr. Technisch Directeur Jasper van Leeuwen, Hoofdtrainer Wim Jonk, Voorzitter Piet Kemper, Directeur Externe Betrekkingen Kees Molenaar (Keje) en Bestuurlid Cultuur en Media Jan Smit.


Participatiefonds
Op vrijdagavond 10 mei 2019 werd in hotel Spaander een informatieavond gehouden over het Volendam Participatiefonds. De bijeenkomst werd druk bezocht. Ruim 150 belangstellenden waren naar deze avond gekomen. Het streven van het nieuwe bestuur, dat per 30 juni 2019 aantrad, was om Volendam terug naar de Eredivisie te krijgen. Het was duidelijk dat die ambitieuze doelstelling niet op 'eigen kracht' haalbaar was. Een participatiefonds, tot het maximum van drie miljoen euro, dat als doel heeft om te investeren in de spelersgroep was nodig voor een kwaliteitsinjectie. De nieuwe trainer Wim Jonk en technisch directeur Jasper van Leeuwen gaven in een vurig en transparant betoog een inkijk in de sportieve plannen van Volendam voor de komende jaren. Kees Molenaar (Keje) belichtte daarna de ins en outs van het participatiefonds, dat moest gaan lopen van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2022 (3 jaar, exclusief een uitloopperiode van één jaar) en waarbij 60% van de netto transferopbrengst terugvloeide naar de deelnemers van het participatiefonds. De overige 40% van de opbrengst was bestemd voor Volendam. Ook bij een eventuele doorverkooptransfer profiteerde het participatiefonds mee. Bij een dergelijke situatie ging 40% naar het fonds en is 60% bestemd voor Volendam.


De tekst gaat verder onder de foto.


Vrijdag 10 mei 2019, Informatieavond over het Volendam Participatiefonds in Hotel Spaander.


Afscheid van het bestuur
Op zondag 15 september 2019 werd op grootse wijze afscheid genomen van de bestuurders van de Volendam, die bijna twintig jaar lang hun ziel en zaligheid hadden gegeven voor hun club. In de fraai aangeklede Jozef werd er van 16.00 tot 20.00 stil gestaan bij de bijzondere tijd die de bestuursleden Henk Kras, Henk Binken, Henk Schoorl en Cor Tol en de leden van de RvC, Hein Tol (Kurk) en Hans Wiering samen hebben meegemaakt. Sprekers Ed Guijt, Jaap Veerman (RvC), Piet Kemper (Nieuwe voorzitter), Martijn Clausen (Businessclub bestuur) en Burgemeester Lieke Sievers benadrukten de belangrijke rol die de aftredende leden hadden gespeeld in het (voort)bestaan van de voetbalclub Volendam. Na het officiële gedeelte werd onder het genot van hapjes en drankjes de avond voortgezet met een optreden van de band J-Nius.


Zondag 15 september 2019 in het St. Jozef Gebouw. Voorzitter van de nieuwe RvC Jaap Veerman (Slappe) en Voorzitter van het nieuwe bestuur Piet Kemper bij het afscheid van het oude bestuur.


Zondag 15 september 2019 in het St. Jozef Gebouw. De bestuursleden Henk Kras, Cor Tol, Henk Binken en Henk Schoorl werden samen met hun echtgenotes bedankt voor hun grote inzet aan de voetbalclub Volendam in de afgelopen jaren.