Klasse RK Eerste Klasse
Plaats 2
Trainer Eddy Hamel

Terugblik

De oorlogsdreiging en de daarmee samenhangende mobilisatie van augustus 1939 liet ook een tamelijk klein dorp als Volendam niet onberoerd. De dreigende oorlog maakte het voor de katholieke voetbalbond lastig om het seizoen 1939-1940 wel of geen doorgang te laten geven. In eerste instantie besloot men de voetbalcompetitie normaal te laten verlopen. Maar enkele dagen voor het begin van de competitie in september 1939 volgde in Nederland een mobilisatie. Deze mobilisatie gebeurde na de inval van Duitsland in Polen. Enige honderden Volendammers, waaronder meerdere talentvolle voetballers, gingen onder de wapenen en waren daardoor regelmatig niet beschikbaar voor de competitiewedstrijden gedurende het seizoen. Van die competitie kwam trouwens toch al niet veel terecht, omdat de katholieke voetbalbond door de tijdsomstandigheden genoodzaakt was een noodcompetitie in het leven te roepen. Men had grootste moeite om een normaal verloop van de competitie te garanderen. Ondanks de omstandigheden werd in de competitie een tweede plaats behaald. Het zou het laatste seizoen zijn in de katholieke bond en van de succestrainer Eddy Hamel die de oorlog niet zou overleven. 

Op 10 mei 1940 begon de aanval van Nazi-Duitsland op Nederland. Bij echte gevechtshandelingen was Volendam niet betrokken: het lag buiten de gevechtszone. Toch kwam het er niet zonder kleerscheuren vanaf. Toen de Nederlandse legerleiding, in de laatste fase van de strijd, inzag dat een snelle oversteek vanuit Oost-Nederland naar Waterland en West-Friesland niet denkbeeldig was, werden er maatregelen genomen om dat bij voorbaat te verhinderen. Om die reden werd het verdedigingssysteem van de Hollandse waterlinie geactiveerd. De sluis bij Edam werd opengezet en het IJsselmeerwater stroomde naar de laagstgelegen delen van de polders. De chaos was groot want maar liefst 300 huizen moesten worden ontruimd. Ook het voetbalterrein, gesitueerd in de meer, kwam bijna 2 meter onder water te staan. Daarbij gingen ook het clubgebouw en het complete archief met alle voor de club waardevolle papieren verloren. Vanaf de hoger gelegen Vissersstraat, die grensde aan het voetbalveld, kon je zo het water inlopen. De doellatten werden door de jeugd gebruikt als duikplank. Op 15 mei 1940 tekende Nederland de overgave. Het Volendammer Meer viel 2 weken later weer droog op 1 juni 1940.
 

In mei 1940 werd een deel van Volendam opzettelijk onder water gezet ('inundatie'), waaronder het voetbalterrein 'In de Meer'. Foto Van Bilsen, ANP.